تفاهم نامه همکاری با انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه
1400/04/06

تفاهم نامه همکاری علمی بین حضرت آیت الله سید جمال الدین دین پرور ریاست محترم انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه و دکتر عبدالمحمد مهدوی ریاست موسسه پژوهشی مدیریت مدبر به امضاء رسید  و انجمن مزبور حامی معنوی و مشارکت کننده در کنفرانس می باشد.