برگزاری آنلاین کنفرانس
1401/03/18

" سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی" به صورت آنلاین برگزار می شود.