تماس با دبیرخانه
1401/09/07

به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند تا اتصال خطوط تلفن ثابت؛ برای برقراری ارتباط با دبیرخانه کنفرانس از خطوط همراه 09924232816، 09054835293 و 09017242753 استفاده بفرمایید.