دسترسی سریع
محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس:     

- مجموعه مدیریت
- مجموعه اقتصاد
- مجموعه علوم اسلامی
- مطالعات بین رشته ای مرتبط
کمیته علمی و داوران

كميته علمي

دكتر عبدالمحمد مهدوي، رئيس موسسه پژوهشي مديريت مدبر - دبير علمي و رئيس دبيرخانه دائمي كنفرانس
دكتر حسين تاج آبادي رئيس سابق انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران
دکتر امین حکیم عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر اكرم احمدي موسسه پژوهشی مدیریت مدبر/ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
دكتر سيدمحمدرضا موسوي فرد رئيس موسسه حقوقي جاهد
جناب آقای دکتر فیروز رازنهان عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سركار خانم دكتر معصومه ميرابي زاده دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبايي و مدرس دانشگاههاي ايلام
دكتر عليرضا عالي پور عضو هيئت علمي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر
دكتر عباس سهراب زاده رياست محترم دانشگاه پيام نور استان ايلام 
دكتر سيدمحمد طاهري مقدم عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي يداله رستمي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي رحمن ميرزائيان عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي اميد محمدزاده عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي نبي اميدي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
دكتر فرزاد محمدي مدرس دانشگاه پيام نور استان ايلام
آقاي نورالدين رحيمي مدرس دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نورايلام و چرداول
آقاي محسن بيگ زاده مدرس دانشگاه پيام نورايلام
جناب آقاي دكتر عليرضا پور عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
جناب آقاي غلامرضا عبدلي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
سركار خانم دكتر عسل عظيميان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
سركار خانم مرضيه قبادي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
جناب آقاي دكتر حسين قربانيان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
دكتر ادريس محمودي مدير گروه مديريت دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر شكوفه روغني رئيس انجمن علمي كتابخانه هاي عمومي همدان

دكتر عظیمه ریحانی اردبیلی مدرس دانشگاه فرهنگیان

دکتر احمد عبدالكريم عبدالغفار يوسف دانشگاه عین شمس مصر

دکتر علي حمیدی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دكتر عليرضا حسن زاده دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

دكتر اصغر زماني مدیر گروه مدیریت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر سعيد جعفری نیا استادیار دانشگاه خوارزمی

دكتر فيروز رازنهان استاديار موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي كشور

دکتر اکرم حافظی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

 دکتر محمد کیومرثی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دكتر مانا خوشكام عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب

دکتر شایان کیومرثی دانشگاه علوم مالزی

دکتر رسول امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایلام

دکتر عیسی نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتي قوچان

دكتر فريبا خالقي سروش عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

دکتر علیرضا خالقی سروش از دانشگاه تگزاس ایالات متحده آمریکا

دکتر صیدمهدی ویسه عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر عبدالحسین نیسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دكتر مهدي محمدي عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

دکتر مهدی نداف عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر یاسان الله پوراشرف عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر اسفندیار محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر منصور نجاتی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر سعيد رحيمي پور دانشگاه فرهنگيان ايلام

دكتر مجتبي اميري دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران

دکتر فريبا عطايي رئيس دانشگاه فرهنگیان / پرديس باهنر تهران

دكتر حسنعلي سينايي دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی دانشیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

دكتر محمدعلي بابايي زكيلكي دانشيار دانشگاه الزهرا

دكتر اردشير شيري استاديار دانشگاه ايلام

تيم اجرايي:

دکتر اكرم احمدي - دبير اجرايي

مهندس حيدر مهدوي عضو كميته اجرايي و رئیس فناوری اطلاعات
مریم قادری عضوكميته اجرايي

مهندس عارف احمدي عضوكميته اجرايي
دکتر سمانه يعقوبي رزگي عضو كميته اجرايي

سیدمهدی احمدی بالادهی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دولتی
سيد مهرداد ميرآفتاب زاده مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان، ايران.
بهجت آب چر مدیریت بازرگانی- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
فرضعلی سالاری سردری برنامه ریزی شهری وزارت کشور- وزارت علوم
محمد مرادی مدرسی معارف اسلامی دانشگاه تهران
محی الدین آورجه الهیات و معارف اسلامی آموزش و پرورش
رضا پزشکی زاده حسابداری دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر
مهدی غفوری فرد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی نبی پورافروزی مالی- مهندسی مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزکوه
سید وحید سعادت مدیریت بازرگانی معاون طرح و برنامه بنیاد کرامت رضوی
فاطمه زرگران خوزانی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
سید فخرالدین طاهرزاده موسویان مدیریت رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
مریم رزمجو مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
عارف بهروز علوم اقتصادی اقتصاد پولی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی روزبهانی علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا سیما
کاظم جعفری مدیریت منابع انسانی مرکز مطالعات راهبردی ارتش
دکتر داود خوش باور الهیات و معارف اسلامی استادیار،گروه معارف اسلامی
محمدحسن شریف نیا حقوق آزاد
علی خدابنده بایگی مدیریت دولتی گرایش توسعه دانشگاه آزاد اسلامی
علی رضایار دکترای مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران
معصومه زیب ارزانی مدیریت فناوری اطلاعات الزهرا
دکتر میثم مهری چروده دکتری مدیریت دانشگاه ازاد کرج
مجتبی انصاری مقدم علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد
دکتر میثم مهری چروده دکتری مدیریت دانشگاه ازاد کرج
حامد شاکریان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رحیم پوری جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
حبیب کراری مديريت دانشگاه صنعتي اميركبير
جاوید رخشانی مدیریت دولتی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
بتول علوی تفسیرتطبیقی یزززد
فاطمه داروغه حضرتی حسابداری دانشگاه آزاد
فرهاد رستمیان شاهراج اقتصاد نیروهای مسلح